Omdat wij een relatief kleine stichting zijn, zijn wij constant in de weer nieuwe acties te verzinnen om geld in te zamelen voor de kinderen met albinisme in Tanzania.

Het geld wat wij inzamelen, komt geheel ten goede aan de doelen die wij nastreven.

In de verschillende tabbladen kunt u  alles lezen over onze lopende-, geplande- en gedane inzamelacties voor de kinderen met albinisme in Tanzania.