Momenteel zijn er geen nieuwe inzamelacties gepland.

Mocht u zich in willen zetten door zelf een inzamelactie te organiseren voor de stichting, neemt u dan contact op via info@InsideTheSame.com.