Voorlichting over albinisme is essentieel. Door gebrek aan kennis en onwetendheid kan het bijgeloof van de ‘Witchdoctors’ (toverdokters) verspreid worden. Door onze voorlichtingscampagnes creëren we bewustwording. Hiermee pak je bij de wortel het bijgeloof aan. We beseffen ons zeer dat ‘bewustwording creëren’ een lange weg is en niet van vandaag op morgen gaat.

Onderwijs is belangrijk voor alle kinderen. Helaas krijgen weinig kinderen met albinisme in Tanzania een kans op educatie. Dit heeft vele redenen: ouders denken dat hun kind met albinisme verstandelijk beperkt is, kinderen worden gepest op school en scholen liggen vaak buiten het dorp hierdoor is het niet veilig om een kind naar school te laten gaan want de kans op kidnapping of moord is groot.

Kinderen plaatsen op goede scholen

Wij proberen zo veel mogelijk kinderen onder te brengen naar plekken waar zij een goede opleiding krijgen en een vak leren, dit geeft hen meer kans om op latere leeftijd de maatschappij in te kunnen.

Doordat ze geleerd hebben kunnen ze dan aan anderen laten zien dat de vooroordelen die er zijn omtrent mensen met albinisme niet juist zijn. Ze zijn net zo slim als ieder ander!

Bewustwording-campagnes voor kinderen op scholen en in dorpen

We organiseren bewustwordings-campagnes voor mensen met albinisme door heel Tanzania. Hierin vertellen we de feiten en fabels over albinisme. We leggen uit hoe en waarom mensen met albinisme zich moeten beschermen tegen de felle zon. We delen informatiefolders uit, alsmede zon beschermende producten. Soms doen we dit in samenwerking met andere lokale stichtingen zoals Under The Same Sun en The Josephat Torner Foundation.

Vrouwen